Тези свидетелства са условно нови - в смисъл, че ги публикувам сега. Иначе се отнасят към по-близкото или далечно минало, когато постепенно се натрупаха доста любопитни документи.
    Особено небрежен към тях бях в първите години след промяната. Олелията беше толкова голяма, че нямах време да подредя всевъзможните свидетелства, а немалка част от тях – дори и да прегледам. И досега са останали от онова време трийсетина кашона, които изобщо не съм отварял. Битката от екрана беше страхотна и отнемаше цялото ми време.
    Нямам претенции, че тези свидетелства имат значение за нещо друго, освен за миналото на „Всяка неделя”. Но и това не е малко.


Събеседник по желание / Гореща линия
Търсене:
© 2006 - 2024 Всички права запазени.